Priemyselné správy

  • Aplikácia mravčanu vápenatého v malty

    Používa sa ako rýchlo tuhnúce činidlo, mazivo a rýchlo tuhnúci prostriedok pre cement. Používa sa v stavebnej malty a rôznych betónoch na zrýchlenie rýchlosti tvrdnutia cementu a na skrátenie doby tuhnutia, najmä v zimnej stavbe, aby sa zabránilo príliš nízkej rýchlosti tuhnutia pri nízkej teplote. ...
    Čítaj viac
  • Formátové činidlo topiace sneh je jedným z organických topiacich činidiel snehu.

    Formátové činidlo topiace sneh je jedným z organických topiacich činidiel snehu. Je to odmrazovacie činidlo, ktoré používa formiát ako hlavnú zložku a dodáva rôzne prísady. Žieravosť sa výrazne líši od chloridov. Podľa GB / T23851-2009 prostriedok na odmrazovanie ciest a topiaci sa sneh (národné ...
    Čítaj viac